Zapraszamy do udziału w Konkursie Wielkanocnym

Zapraszamy do udziału w 28 Konkursie Wielkanocnym „Palmy i Pisanki Wielkanocne”

Nierozerwalnym symbolem Świąt Wielkanocnych jest pisanka. Pisanka to ogólna zwyczajowa nazwa jaja wielkanocnego, zdobionego różnymi technikami. Jajo od wieków było uważane za symbol początku i źródła życia, znak zmartwychwstania, powrotu do życia. Ozdobione miały w sobie tajemniczą moc. Pisanki to również  nasze dziedzictwo kulturowe, które stanowi o naszej tożsamości.

Zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych do udziału w 28 Konkursie Wielkanocnym „PALMY I PISANKI WIELKANOCNE ”

CELE KONKURSU:

 • kształtowanie aktywnej postawy wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy .
 • pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania  pisanek i palm wielkanocnych.
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych.
 • promowanie twórczości.
 • prezentacja pisanek, palm wielkanocnych i innych form zdobniczych jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej.             

            REGULAMIN 28 KONKURSU WIELKANOCNEGO „PALMY I PISANKI WIELKANOCNE ”

 • Konkurs ma formę otwartą, mogą wziąć w nim udział dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe
 • Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do organizatora

Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku: Pocztowa 2 ;89-410 Więcbork

pracy konkursowej w terminie do dnia 31 marca 2023 roku.

 • Konkurs rozstrzygnięty będzie w M-GOK w Więcborku, ul Pocztowa 2 w dniu 4 kwietnia 2023 roku.
 • Uczestnicy konkursu są oceniani indywidualnie.
 • Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pisankę albo palmę w dowolnie wybranej technice i dowolnej wielkości.
 • Przedmiotem konkursu są palmy, pisanki regionalne, pisanki artystyczne i inne formy zdobnicze (zajączki, baranki, kurczaczki itp.)

OCENY PRAC dokona komisja powołana przez organizatora.

KRYTERIA OCENY:

 • oryginalność i pomysłowość prac
 • opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów
 • wkład pracy
 • estetyka wykonania

PRACE OCENIANE będą w następujących kategoriach wiekowych:

 • przedszkola
 • kl. I -III
 • kl. IV-VI
 • kl. VII -VIII i  szkoły średnie i dorośli

Do każdej pracy powinna być dołączona kartka z informacjami: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, wiek, kategoria wiekowa.

Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację zasad regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w celach promocyjnych konkursu. 

Print Friendly, PDF & Email
Trwa nabór zgłoszeń do VIII edycji „Bitwy Regionów”
W Borach i na Krajnie

Wielkość czcionki
Kontrast