Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

WIĘCBORK:

Organizacja pozarządowa– Fundacja „CIVITAS” z siedzibą w Nakle nad Notecią zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej realizuje w lokalu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku przy ul. Mickiewicza 22a, zgodnie z harmonogramem:

Poniedziałek:     14:00 – 18:00

Wtorek:             14:00 – 18:00     pierwszy wtorek miesiąca NIECZYNNE

Środa                13:00 – 17:00

Czwartek:            8:00 – 12:00

Piątek:              14:00 – 18:00

 

SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE:

Radcy Prawni oraz Adwokaci udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalu przy ul. Przemysłowej 7A w Sępólnie Krajeńskim, zgodnie z harmonogramem:

Poniedziałek:  14:00 – 18:00

Wtorek:          14:00 – 18:00      pierwszy wtorek miesiąca NIECZYNNE

Środa:            14:00 – 18:00

Czwartek:       14:00 – 18:00

Piątek:           14:00 – 18:00

Filia w Kamieniu Krajeńskim

 

KAMIEŃ KRAJEŃSKI:

Porady udzielane są w pierwszy wtorek miesiąca w Filii Punktu w Kamieniu Krajeńskim w lokalu przy ul.  Plac Odrodzenia 3, zgodnie z harmonogramem:

Wtorek:                   od godz. 14:00 do godz. 18:00

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny.

 

SOŚNO:

Filia w Sośnie

Porady udzielane będą w pierwszy wtorek miesiąca w Filii Punktu w Sośnie w lokalu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie przy ul. Parkowej 4, zgodnie z harmonogramem:

Wtorek                  od godz. 14:00 do godz. 18:00

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny.

 


Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

1.młodzież do 26. roku życia,

2.osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, 3.osoby, które ukończyły 65. lat, 4.osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, 5.kombatanci, 6.weterani, 7.zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, 8.kobiety w ciąży.

 

Potrzebne dokumenty:

1.oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 2.Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, 3.zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 4.legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, 5.dokument potwierdzający tożsamość i nieukończenie 26 lat albo ukończenie

65 lat,

6.pisemne oświadczenie, od osoby której przyznane zostało świadczenie z pomocy społecznej, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, 7.pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (dot.

osób zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną), 8.dokument potwierdzający ciążę.

Print Friendly, PDF & Email
"Kolędować Małemu..."
Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku

Wielkość czcionki
Kontrast