Modernizacja drogi dojazdowej

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej,
o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni tłuczniowej
do długości 0,700 km w obrębach geodezyjnych Zakrzewek dz. nr 144/4, Witunia dz. nr 8
i 5/1 oraz Nowy Dwór dz. nr 131/1”

 

Przedmiotowa droga przed modernizacją miała nawierzchnię tłuczniową, z licznymi koleinami. Pas drogowy nie był właściwie zagospodarowany, miał nieregularną szerokość jezdni, ze źle funkcjonującym odwodnieniem korony drogi.

Droga ta została zakwalifikowana do modernizacji w ramach dofinansowania ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolniczej – Umowa na realizację Nr UM_RW.7152.1.089.2016
z dnia 5 maja 2016r.

Prace wykonane zostały na drodze o szerokości jezdni 4,00 m na odcinku o długości 0,700 km. Polegały na wykonaniu nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej na istniejącej podbudowie tłuczniowej.

Zmodernizowana droga jest jedną z głównych dróg dojazdowych do pól uprawnych
w miejscowościach Zakrzewek, Witunia, Nowy Dwór. Prace modernizacyjne na przedmiotowej drodze zakończono 23.08.2016r.

Ogólna wartość wykonanej modernizacji wyniosła 233 709,84 zł w tym ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 66 500,00 zł (Protokół kontroli z dnia 29 listopada 2016r.)

Print Friendly, PDF & Email
XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
97 rocznica powrotu Więcborka do RP

Wielkość czcionki
Kontrast