Ogłoszenie o naborze wniosków – LGD NASZA KRAJNA

(Sępólno Krajeńskie,06.08.2018 r.)

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach: „poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

 

Nr konkursu LGD: 2/2018

Termin składania wniosków: 21/08/2018 – 06/09/2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: premia

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr  9 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 10 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 11 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 21,00 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 600.000,00 zł

Kwota wsparcia równa: 60.000,00 zł

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia NASZA KRAJNA oraz na stronie internetowej:

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenie NASZA KRAJNA

Pytania należy kierować na adres email: biuro@naszakrajna.org lub telefonicznie: 531 089 577
lub 884 001 997.

Poniżej link do ogłoszenia o naborze wniosków, konkurs nr 2.

http://www.naszakrajna.org/konkursy.html

 

Print Friendly, PDF & Email
Ogłoszenie o naborze wniosków - LGD NASZA KRAJNA
Szkolenie dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej

Wielkość czcionki
Kontrast