Ulica Wodna i cześć Strzeleckiej w Więcborku po remoncie!!!

Po wielu latach decyzją Burmistrza Więcborka oraz radnych Rady Miejskiej w Więcborku wyremontowano ulicę Wodną oraz część ulicy Strzeleckiej w Więcborku. Od kilku dni mieszkańcy oraz turyści mogą jeździć nowo położoną nawierzchnią bitumiczną oraz chodzić po odnowionych chodnikach. Dzięki remontowi, który oprócz wymiany nawierzchni obejmował również wyminę przyłączy wodociągowych udało się wygospodarować dodatkowe miejsca parkingowe. Ponadto zostanie zagospodarowany zieleniec pomiędzy remontowanymi ulicami oraz zostaną zamontowane nowe ławki. Całość zadania realizował na zlecenie Gminy Więcbork ZGK Sp. z o.o. w Więcborku. Łączny koszt tej inwestycji to 330.000,00 zł.

Print Friendly, PDF & Email
Ulica Dolna i Górna w Więcborku po remoncie!!!
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Więcbork

Wielkość czcionki
Kontrast